HomeAssistant network MTU

I’m running HomeAssistant on a virtual PC, HAOS and all, but I’m using a tunnel that doesn’t have a 1500 bytes ethernet MTU. How to change the MTU?

how to export keys; trusted.gpg DEPRECIATION

If you are getting a “Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details” message, this post is for you. Export existing keys to keep using them.

Dell XPS – add disk encryption

The Dell XPS and Precision laptops with Linux pre-installed are great for personal and business use. Unfortunately, they lack an important feature: their disks have been factory pre-installed without encryption. Read below how to add that to the system without having to reinstall.

bare bones U8g2

I have been programming STM32 microcontrollers lately and came across the u8g2 display library. It’s a great library and it is full of functionality – but it lacks a bit of documentation if all you want is use it in an embedded C environment. Read below how to use U8g2 with a HX1230 display and…

De Vuilniskaart

U las misschien https://www.deorkaan.nl/hvc-niet-blij-met-extra-afvalpas/ en u vroeg zich af: hoe doet ‘ie dat dan? (Tip: voor wie het allemaal te veel technische informatie vindt: onderaan het artikel staat een link naar een simpele app die het ook kan, gewoon vanaf je telefoon).

I²C en een Remeha-ketel

In een vorig artikel maakte ik een “servicedisplay” (zo noemt Remeha het) voor mijn W21/28 ECO HR-ketel. Omdat ik toch de I²C-bus van de ketel aan het uitlezen was, leek het me aardig om meteen eens te kijken wat er nog meer voor berichten zichtbaar waren.