how to export keys; trusted.gpg DEPRECIATION

If you are getting a “Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details” message, this post is for you. Export existing keys to keep using them.

Dell XPS – add disk encryption

The Dell XPS and Precision laptops with Linux pre-installed are great for personal and business use. Unfortunately, they lack an important feature: their disks have been factory pre-installed without encryption. Read below how to add that to the system without having to reinstall.

bare bones U8g2

I have been programming STM32 microcontrollers lately and came across the u8g2 display library. It’s a great library and it is full of functionality – but it lacks a bit of documentation if all you want is use it in an embedded C environment. Read below how to use U8g2 with a HX1230 display and…

De Vuilniskaart

U las misschien https://www.deorkaan.nl/hvc-niet-blij-met-extra-afvalpas/ en u vroeg zich af: hoe doet ‘ie dat dan? (Tip: voor wie het allemaal te veel technische informatie vindt: onderaan het artikel staat een link naar een simpele app die het ook kan, gewoon vanaf je telefoon).

I²C en een Remeha-ketel

In een vorig artikel maakte ik een “servicedisplay” (zo noemt Remeha het) voor mijn W21/28 ECO HR-ketel. Omdat ik toch de I²C-bus van de ketel aan het uitlezen was, leek het me aardig om meteen eens te kijken wat er nog meer voor berichten zichtbaar waren.

Doe-het-zelf: Remeha-ketel en Arduino

Ik wilde de CV-aanvoertemperatuur van mijn al wat oudere Remeha-ketel, de W21/28 ECO, op een lagere temperatuur instellen. Ik hád de instelling 60° al gekozen met behulp van het “gewone” bedieningspaneel, maar ik wilde lager. Dat kan, maar je hebt er een “servicedisplay” voor nodig. Gelukkig vond ik op internet verschillende afbeeldingen van de Remeha…