De VVD wil miskoop stimuleren!

Geachte heer Hartog,

Met belangstelling las ik uw artikel “De VVD wil afkoop van erfpacht stimuleren!”

Graag maak ik u attent op het volgende.

Zaanstad beroept zich sinds 2007 op “marktconforme” prijzen voor omzetting – zie bijvoorbeeld het raadsverslag van de vergadering 31 oktober 2013, waarin wethouder Straat (VVD) zegt: “Het uitgangspunt van de gemeente is om marktconforme prijzen te hanteren”.

Nu is over de gehanteerde parameters op de website van Gemeente Zaanstad helaas (in weerwil van de toezeggingen aan de Rekenkamer) niets te vinden, maar als ik in het RIS zoek, vind ik de door Zaanstad gehanteerde parameters. Een en ander vindt plaats op basis van de WOZ-waarde 2011 minus 1% en resulteert voor mijn woning (bouwjaar 1985) in een omzettingsprijs van omstreeks 30.000 euro.

Minus de 20% VVD-verkiezingskorting levert dat een omzettingsprijs van ongeveer 24.000 euro op.

De gemeentelijk taxateur heeft afgelopen jaar, bij het bepalen van de WOZ-waarde van mijn woning, vastgesteld, dat het verschil in prijs tussen woningen op eigen grond en op erfpacht in de Westerwatering ongeveer 10.000 euro bedraagt.

De prijs in het economisch verkeer is dus 10.000 euro.

Vernemen wij nu vanuit het gemeentehuis getandenknars dat die vrije markt de schuld is van makelaars en andere ondernemende types en dat die prijs niet klopt? Ik zal u voorrekenen hoe die 10.000 euro tot stand kwam. De markt is namelijk niet gek.

Wanneer wij de in mijn koopcontract vermelde canon (*) – te betalen vanaf 2035 – contant maken naar nu, dan komt dat bedrag uit op een krappe 10.000 euro.

Er is nog een tweede methode: we gebruiken de berekeningswijze van gemeente Zaanstad, met de geldende parameters uit mijn erfpachtcontract (**) in plaats van de ten stadhuize verzonnen getallen. En ziedaar: wederom een krappe 10.000 euro.

Zoals ik al zei: de markt is niet gek.

Ik kan er niet omheen – en u ook niet: gemeente Zaanstad vraagt 30.000 euro voor iets wat in het economisch verkeer 10.000 euro opbrengt en ook zou moeten opbrengen, en de wethouder grondzaken noemt dat “marktconform”. Dat uitgerekend een VVD-wethouder zo’n dedain laat zien voor de vrije markt is natuurlijk treurig; ronduit triest is dat de huizenbezitters daar de dupe van zijn.

Als de VVD daadwerkelijk de afkoop van erfpacht wil stimuleren, dan stel ik voor, dat er een omzettingsmodel komt, dat recht doet aan de waarde in het economisch verkeer. Alleen dát is marktconform, alleen dan is een omzetting financieel verantwoord; en alleen dan is omzetting financierbaar.

De voorgestelde verkiezingskorting van 20% op een prijs die 200% te hoog is, vind ik trouwens een uitstekend aanbod. Want niet alleen de markt;

ook de kiezer is niet gek.

Vriendelijke groet,

Valentijn Sessink

(*) in mijn contract wordt geen indexering of herziening toegepast
(**) o.a. grondquote 18%, 2/3 afschrijving na 50 jaar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *