Knoeien met de cijfers van het CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek doet zijn onderzoekjes anno 2010 nog steeds met een Windows-programma: u moet Microsoft Windows gebruiken om de door het CBS gevraagde gegevens te verzenden. Dat levert een statistische vertekening in de cijfers op (“gebruik van open source software”); erger is het, dat het dataverzamelingsprogramma zo lek is als een…

Belastingdienst betaalt bij gratis leveren software

Dit artikel verscheen op 11 juni in het Financieele Dagblad Software weggeven en toch geld verdienen? Dat kan. De Belastingdienst betaalt de rekening. Giften in natura aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (Anbi) zijn fiscaal aftrekbaar, op basis van de ‘waarde in het economische verkeer’. Dat gaat goed zolang die waarde de productiewaarde benadert. Maar…

Koopt Allen Microsoft! deel 1.

… en stimuleert daarmede de Amerikaanse economie! Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft momenteel een aanbesteding lopen voor nieuwe softwarelicenties. Het gaat daarbij om een nieuwe aankoop van de software die het Ministerie al in gebruik heeft en om de verlenging van een Microsoft Enterprise Agreement. Mag dat? Een feuilleton in twee delen.

GOUD

Er is een nieuwe ontwikkeling rond de aanbestedingsprocedure voor nieuwe desktop-automatisering voor de Rijksoverheid. Van de vijf partijen die deelnamen aan de (gesloten) aanbestedingsprocedure, zijn er slechts twee die een bod hebben uitgebracht. De andere drie hebben afgezien van deelname, volgens het artikel in Automatiseringgids.