Archive for the ‘Overheid’ Category

De VVD wil miskoop stimuleren!

Thursday, March 6th, 2014

Geachte heer Hartog,

Met belangstelling las ik uw artikel “De VVD wil afkoop van erfpacht stimuleren!”

Graag maak ik u attent op het volgende. (more…)

Knoeien met de cijfers van het CBS

Wednesday, December 22nd, 2010

Het Centraal Bureau voor de Statistiek doet zijn onderzoekjes anno 2010 nog steeds met een Windows-programma: u moet Microsoft Windows gebruiken om de door het CBS gevraagde gegevens te verzenden. Dat levert een statistische vertekening in de cijfers op (“gebruik van open source software”); erger is het, dat het dataverzamelingsprogramma zo lek is als een mandje. (more…)

Belastingdienst betaalt bij gratis leveren software

Friday, June 12th, 2009

Dit artikel verscheen op 11 juni in het Financieele Dagblad

Software weggeven en toch geld verdienen? Dat kan. De Belastingdienst betaalt de rekening. Giften in natura aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (Anbi) zijn fiscaal aftrekbaar, op basis van de ‘waarde in het economische verkeer’. Dat gaat goed zolang die waarde de productiewaarde benadert. Maar de kopieerkosten van software – en van veel medicijnen – zijn nagenoeg nihil. Dat leidt tot een merkwaardige situatie: zo’n schenking levert geld op. (more…)

Zet de geldpers aan

Tuesday, April 14th, 2009

Wie geld schenkt aan een goed doel, mag dat bedrag aftrekken van de belasting. Wie een licentiepapiertje uit zijn printer laat rollen, mag dat ook. Lees en huiver. (more…)

Koopt Allen Microsoft! deel 1.

Friday, November 28th, 2008

… en stimuleert daarmede de Amerikaanse economie! Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft momenteel een aanbesteding lopen voor nieuwe softwarelicenties. Het gaat daarbij om een nieuwe aankoop van de software die het Ministerie al in gebruik heeft en om de verlenging van een Microsoft Enterprise Agreement. Mag dat? Een feuilleton in twee delen.

(more…)

GOUD

Friday, May 30th, 2008

Er is een nieuwe ontwikkeling rond de aanbestedingsprocedure voor nieuwe desktop-automatisering voor de Rijksoverheid. Van de vijf partijen die deelnamen aan de (gesloten) aanbestedingsprocedure, zijn er slechts twee die een bod hebben uitgebracht. De andere drie hebben afgezien van deelname, volgens het artikel in Automatiseringgids.

(more…)