GOUD

Er is een nieuwe ontwikkeling rond de aanbestedingsprocedure voor nieuwe desktop-automatisering voor de Rijksoverheid. Van de vijf partijen die deelnamen aan de (gesloten) aanbestedingsprocedure, zijn er slechts twee die een bod hebben uitgebracht. De andere drie hebben afgezien van deelname, volgens het artikel in Automatiseringgids.

Walkera helicopters under Linux – part 1

A couple of months ago, I bought a Walkera Dragonfly #04, just for fun. While actually flying an RC helicopter is great fun, sometimes you will want to use a simulator. As Linux is my platform of choice, I tried using the Walkera transmitter with a serial cable to run a heli-sim. I found out…